Regelement

Introductie

De Super Randonnée is een vaste route, gereden op initiatief van de deelnemer. Rijders kiezen hun startdatum en -tijd, hoe ze zich organiseren, wat ze in hun tas stoppen, hoe ze hun tijd beheren, of ze in het hotel of in een slaapzak slapen of helemaal niet. Wat hun eigen organisatie betreft, hebben ze geen andere verplichting dan om de totale tijdslimiet te maken volgens de gekozen optie (Randonneur of Tourist) en om de rit te maken zonder de ondersteuning van een voertuig. Elk van hen is verantwoordelijk voor het valideren van zijn / haar passage bij de controles. Kortom, ze kunnen en moeten het allemaal zelf regelen. De geest van de Super Randonnée is gebaseerd op vrijheid en volwassenheid van de renners.

Wat zijn Super Randonnées?

Super Randonnées zijn vaste routes die worden georganiseerd, gecontroleerd en gevalideerd door Audax Club Parisien. Ze bevinden zich in bergachtige gebieden. De lengte is ongeveer 600 km (373 mijl) en de totale hoeveelheid klimmen is meer dan 10.000 meter (32.800 voet). Bij inschrijving kiest elke rijder ervoor om een Super Randonnée te rijden, hetzij als toerist, hetzij als randonneur. – Toeristen moeten de SR afleggen met minimaal gemiddeld 75 km per dag. – De tijdslimiet voor Randonneurs is 60 uur. Super Randonnées kunnen op elk moment van het jaar worden gereden. 

Tijdens deze tocht komt u niet over een hoge bergpas heen. Maar sneeuw, ijzel en daardoor gladheid kunnen in de wintermaanden spelbrekers zijn. Ook moet u rekening houden of de grenzen voor u open zijn. Tijdens deze tocht fietst u door Nederland, België en Duitsland. Er kan in verband met de gezondheid door een land besloten worden dat een bepaalde bevolkingsgroep er tijdelijk reisbeperkingen zijn opgelegd, om zo bijvoorbeeld een virus in te perken. 

De Deelnemer

Super Randonnées staan open voor elke fietser, ongeacht wielerbond. Elke rijder moet gedekt zijn door een aansprakelijkheidsverzekering. Elke rijder onder de 18 jaar moet toestemming hebben van een ouder of wettelijke voogd. Elke vorm van door mensen aangedreven voertuig is acceptabel. Rijders mogen alleen of in een groep rijden. Na registratie ontvangen rijders een kader plaatje. Deze moet onderweg zichtbaar zijn op de fotocontrole. Mocht de rijder ervoor kiezen om te willen rijden met een papieren brevetkaart dan dient hij onderweg zijn doorkomst tijden te noteren.

Plichten van de deelnemer

Elke deelnemer moet zelfvoorzienend zijn. Ondersteunende voertuigen, zelfs af en toe, zijn totaal verboden, op het parcours en op de controle plaatsen. Elke rijder wordt geacht een persoonlijke rit te maken. De ACP kan en zal geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor eventuele ongevallen die zich tijdens een Super Randonnée kunnen voordoen. De berijder moet rijden in overeenstemming met alle toepasselijke verkeersregels en alle verkeerssignalen gehoorzamen. Deelnemers moeten de route van de Super Randonnée volgen. De organisator zorgt voor een gedetailleerd routebeschrijving met daarop de locatie van de controleplaatsen en gps-bestanden. Degenen die zich hebben geregistreerd als Randonneurs moeten starten vanaf het officiële startpunt. Als toeristen kunnen ze elk ander startpunt op de route kiezen. Fietsen moeten voorzien zijn van voor- en achterlichten die stevig op de fiets zijn bevestigd. Tijdens uren van duisternis of andere omstandigheden met weinig licht (regen, mist, enz.), Moeten de lichten worden ingeschakeld en wordt het aanbevolen om een reflecterend vest te dragen. Back-upverlichtingssysteem en koplamp worden sterk aanbevolen. Het wordt aanbevolen om een ​​goedgekeurde helm, lichtgekleurde kleding, een overlevingsdeken en een mobiele telefoon mee te nemen.

Inschrijving

Door zich in te schrijven voor de Super Randonnée verklaart de deelnemers op erewoord zich in voldoende fysieke conditie te verkeren om het gekozen parcours te voltooien en de veiligheidsinstructies hebben gelezen. Elke rijder dient contact op te nemen met de organisator en het inschrijfgeld minstens 30 dagen voor de geplande rit te sturen. Een inschrijving is geldig totdat de deelnemer is begonnen. Als hij zijn poging moet afbreken, is er helaas sprake van een DNF. Bij inschrijving geeft je op wanneer en hoe laat je wilt starten. Het is mogelijk om de datum en tijd na aanmelding te wijzigen door de organisator op de hoogte te stellen per e-mail van de nieuwe datum en tijd, maar alleen tot minimaal een week voor aanvang. Bij de optie Toerist moet de deelnemer indien deze wil afwijken van het officiële startpunt, het nieuwe startpunt op de route doorgeven aan de organisator.

Mybrevet.cc
Kader plaatje

Controle

Optie 1: Digitaal

De tocht moet worden opgeslagen op uw GPS toestel. Bij de controle plaatsen neemt u een foto met uw fiets, waarop het kader plaatje zichtbaar is. Zorg ervoor dat de datum en tijd is ingesteld en wordt vastgelegd bij uw foto’s.

Na afloop van de tocht is het mogelijk om uw rit te claimen met behulp van de gemaakte GPX of FIT-file van uw GPS toestel. Om een rit te claimen met behulp van een GPX of FIT-file ga je naar de claim pagina en kies je daar in de rechterkolom voor een bestand. Ook is het mogelijk om een rechtstreekse koppeling te maken met uw Strava account. 

Op deze manier zijn uw doorkomst tijden op de controle plaatsen automatisch geregistreerd. En hoeft u deze onderweg niet meer handmatig te noteren. Naast de plaatsen waar u uw foto maakt zijn er nog geheime controles ingebouwd.

Foto’s van de kunt u bij uw activiteit uploaden. Mocht u een koppeling hebben met Strava en deze heeft een match kunnen maken dan worden uw foto’s van Strava overgenomen. Anders is er de mogelijkheid
1) per checkpoint 1 foto gaan opladen vanuit je browser of
2) je kan de MyBrevet.cc applicatie downloaden, vervolgens scan je de QR code die bij het foto-scherm staat en op die manier kan je foto’s van je telefoon eenvoudig inladen. Download de app via https://www.mybrevet.cc/app (via je toestel).
Binnenkort komt er ook een QR code beschikbaar vóór de rit, zodat je onderweg een lijstje hebt van de checkpoints en direct foto’s kan maken.

 

Optie 2: Papieren Brevetkaart

Zowel Toeristen als Randonneurs moeten op hun kaart de start- en einddatum en -tijd (dag, uur, minuut) en het tijdstip van passage op alle tussenliggende controleplaatsen (uur, minuut) noteren. Ze moeten hun doorgang bewijzen op de controleplaatsen door een foto van hun fiets te maken op de door de organisator aangewezen plaats. Ontbrekende controletijden of verlies van de kaart (ongeacht hoe ver een rijder in de rit zit) zal resulteren in diskwalificatie. Elke deelnemer is verplicht zijn of haar SR-kaart persoonlijk in te vullen. Elke deelnemer moet de organisator persoonlijk alle controlefoto’s bezorgen die zijn aangevraagd voor zijn of haar homologatie. Aan het begin en tijdens de rit kunnen geheime controles plaatsvinden. Degenen die als Randonneurs rijden en in meer dan de toegewezen tijd finishen, zullen als Toeristen worden gehomologeerd, op voorwaarde dat ze alle controles hebben gevalideerd en de huidige regels hebben nageleefd. Na afloop van de rit dienen de deelnemers hun SR-kaart samen met de benodigde foto’s in te leveren bij de organisator. De foto’s kunnen als elektronische bestanden worden verzonden. 

Homologatie

Als de organisator heeft beoordeeld op basis van het geleverde bewijs van volbrenging (Mybrevet inclusief foto’s van de controle plaatsen of papieren brevetkaart en foto’s van de controle plaatsen) dan zal deze uw rit homologeren. U word dan opgenomen in de Hall of Fame op de website van de organisator en ontvangt per e-mail een oorkonde, inclusief homologatie nummer.

Aan het einde van het seizoen zal de ACP een overzicht ontvangen van de deelnemers die deze tocht hebben volbracht. Zodat ze deze ook kunnen publiceren op hun website.

Mocht er gestart zijn in de formule Randonneur dan zal bij overschrijding van de 60 uur, maar bij volbrenging van deze rit de deelnemer worden gekwalificeerd als Toerist. Behalve de gekozen tijdsformule zal er door de organisatie geen vermelding of klassement worden opgemaakt op basis van tijd.

 

 

 

Opmerkingen

Een Super Randonnée kan niet worden meegeteld als deelname aan, of als krediet voor een ander evenement dat in samenwerking met de Super Randonnée wordt gehouden.
Een Super Randonnée kan niet tegelijkertijd en op hetzelfde parcours worden verreden als een BRM van 600 km.


Verwacht wordt dat degenen die op een Super Randonnée rijden, ermee instemmen dat hun naam wordt gepubliceerd door de ACP. Hun identiteit wordt in ieder geval niet gebruikt voor commerciële doeleinden en wordt niet doorgegeven aan derden.

Er wordt ook verwacht dat degenen die op een Super Randonnée rijden deze regels volledig accepteren. Elke vorm van fraude, bedrog of opzettelijke overtreding van deze regels zal resulteren in de uitsluiting van de rijder van alle ACP-evenementen. De renner kan schriftelijk (inclusief per e-mail) in beroep gaan of een klacht indienen bij de Raad van Bestuur van ACP, die vervolgens een definitieve beslissing zal nemen.

Powered By WordPress | LMS Academic